Pojmovi

19.
11
2019.

Založno pravo (hipoteka)

  1. ZALOŽNI DUŽNIK

Založni dužnik odgovara za dug imovinom koju je dobrovoljno dao u zalog. Ako ste sudužnik, odgovarate za sve dospjele obveze i može se od Vas zahtijevati ispunjenje tih obveza i od glavnog dužnika i od sudužnika i to sve dok obveza ne bude potpuno ispunjena. Za razliku od navedenog, založni dužnik, koji nije istodobno jamac ili sudužnik, u takvoj situaciji može ostati samo bez one imovine koju je dobrovoljno dao u zalog kao osiguranje za obvezu glavnog dužnika.

  • ZALOŽNI VJEROVNIK

Založni vjerovnik je ovlašten ostvarivati svoje pravo na namirenje tražbine iz vrijednosti zaloga, ukoliko se zalogom osigurana tražbina ne ispuni po dospijeću. 

B2 kapital