Privatni korisnici

19.
11
2019.

Što kada podmirim svoje dugovanje?

Nakon što podmirite svoje dugovanje, B2 KAPITAL će izvršiti opoziv instrumenata osiguranja (zadužnica, izjava o zapljeni primanja, rješenje o ovrsi) i predati Vam sve instrumente osiguranja. Također ćemo izdati odgovarajuće brisovno očitovanje/izjavu za povrat prava vlasništva za nekretninu koja je bila predmet zaloga te ćemo obustaviti sve aktivne pravne postupke.

B2 kapital