Privatni korisnici

19.
11
2019.

Što je sporazumna otplata?

Svaki se dužnik može obratiti B2 KAPITALU sa svrhom podmirenja duga mirnim putem.

Ako postignemo dogovor oko načina podmirenja duga, izbjegnut ćete dodatne sudske i odvjetničke troškove koji će nastati ukoliko pokrenemo postupke prisilne naplate potraživanja.

Nakon što podmirite dug sukladno sporazumnim uvjetima zadržavate vlasništvo nad nekretninom te Vam izdajemo brisovno očitovanje kojim možete osloboditi nekretninu upisanog tereta.

Također Vam vraćamo sve instrumente osiguranja (zadužnica, mjenica, izjava o zapljeni primanja) koje ste predali.

Kontaktirajte nas i zajedno ćemo pronaći najbolji plan otplate koji odgovara vašim financijskim mogućnostima.

B2 kapital