Povezana društva

B2 Real Estate d.o.o.
          10 000, Zagreb, Radnička cesta 41
Tel. kontakt broj 00385 1 2092400
E-mail:   info@b2realestate.hr
Obavijest o obradi osobnih podataka B2 Real Estate

B2 Portfolio d.o.o.
          10 000, Zagreb, Radnička cesta 41
Tel. kontakt broj 00385 1 560 5540
Fax: 00385 1 560 5541
E-mail:   centar@b2portfolio.hr
Obavijest o obradi osobnih podataka B2 Portfolio

Veraltis Asset Management d.o.o.
          10 000, Zagreb, Radnička cesta 41
Tel. kontakt broj 00385 1 560 5540
Fax: 00385 1 560 5541
E-mail:   info@veraltis.hr
Obavijest o obradi osobnih podataka Veraltis Asset Management

B2 kapital