Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora

Kako bi osigurali transparentnost u rješavanju eventualnih nejasnoća ili problema niže možete pronaći više informacija o načinu podnošenja pisanih prigovora.

Klijent može podnijeti prigovor putem:

  • pošte na adresu:

 B2 Kapital d.o.o.
 Radnička cesta 41
 10000 Zagreb

  • faksa na broj 01/5605 5541
  • osobno u prostorijama društva

Prigovori se podnose u dva primjerka osobno, dolaskom u prostorije društva.

B2 Kapital d.o.o. očitovati će se u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Ako odgovor na zaprimljeni prigovor ne može biti dostavljen u roku od 15 dana B2 Kapital d.o.o. obavijestit će klijenta o razlozima kašnjenja te konačni odgovor dostaviti najkasnije u roku od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.

Prigovor treba sadržavati:

  • Dva identifikacijska podatka klijenta – ime, prezime i OIB
  • Jasan, razumljiv i detaljan opis prigovora

U slučaju da prigovor ne sadrži identifikacijske podatke, od podnositelja prigovora zatražit će se njegova nadopuna, a sve radi sigurnosti podataka i sprječavanja mogućeg neovlaštenog otkrivanja istih.

Ako ste nezadovoljni odgovorom ili rješenjem na Vaš prigovor o istome možete obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Više informacija o načinu podnošenja pritužbe možete pronaći na službenim stranicama Hrvatske narodne banke.

Za dodatna pitanja ili dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.

B2 kapital