Privatni korisnici

19.
11
2019.

Može li jamac ispuniti obvezu glavnog dužnika?

Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca ako se jamac obvezao kao jamac platac jer tada odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu.

U svakom slučaju, vjerovnik i jamac (kao treća osoba) se mogu dogovoriti o otplati dijela duga glavnog dužnika. Na taj način se obveza glavnog dužnika smanjuje za iznos koji je platio jamac, a vjerovnik će jamcu zauzvrat vratiti sve instrumente osiguranja koje je on osobno dao (zadužnica, mjenica, izjava o zapljeni primanja…). U slučaju da je jamac ujedno i zalogodavac te je u cijelosti podmirio tražbinu, vjerovnik će mu ujedno izdati brisovno očitovanje kojim će moći izvršiti brisanje upisanog zaloga na nekretnini.

B2 kapital