ČPP

01.
07
2019.

Koje su mogućnosti otplate koje mi možete ponuditi?

Kad je riječ o načinu otplate Vašeg dugovanja, nastojimo biti fleksibilni te otplatu prilagoditi što je više moguće Vašim osobnim financijskim mogućnostima. Ako ne možete odjednom vratiti puni iznos duga, možemo Vam ponuditi sporazumno definirani plan otplate. Također, moguće je da u sklopu dogovora oko otplate Vašeg dugovanja, dođe i do djelomičnog otpisa dugovanja. Za više informacija o mogućim opcijama otplate duga obratite se našem kontakt centru na +385 1 560 5540 ili pošaljite e-mail na centar@b2kapital.hr.

B2 kapital