Klijenti

Otkup dospjelih potraživanja

Prenošenjem potraživanja Vaših dužnika na B2 Kapital, osiguravate brzu naplatu, likvidnost, ne zadužujete se i ostvarujete pozitivan učinak na Vašu bilancu. Nudimo otkup portfelja dospjelih potraživanja, otpisanih potraživanja i potraživanja na osnovu kojih su već pokrenuti pravni postupci.

Vrijeme je novac! Uz nas imate oboje.

 • omogućavamo trenutnu likvidnost po povoljnim uvjetima
 • oslobađamo sredstva za nova ulaganja
 • štitimo Vaš ugled i potraživanjima upravljamo profesionalno pogodujući daljnjim poslovnim odnosima
 • korisnici naših usluga ne snose dodatne administrativne troškove
 • uz nas se potpuno usmjeravate na osnovne djelatnosti vlastitog poslovanja, čime oslobađate vrijedne financijske, kadrovske, informatičke i ostale potencijale
 • s Vašim klijentima ostvarujemo dobru suradnju, poštujemo njihove financijske mogućnosti i osobne situacije te pronalazimo najpovoljnije rješenje za obje strane

Vašim klijentima nudimo:

 • novi otplatni plan prema njihovim mogućnostima
 • fleksibilne rate
 • mogućnost otpisa dijela zakonske zatezne kamate
 • izbjegavanje pokretanja sudskih postupaka
 • mogućnost popusta na dugovanje

B2 Kapital – Vaš novi vjerovnik

Najčešća pitanja

Koliko iznose novi troškovi i pristojbe sada kada ste preuzeli tražbinu?

Nakon što otkupi tražbinu, B2 Kapital zaračunava zateznu kamatu. Na Vaš dug ne zaračunavamo nikakve dodatne naknade ni troškove.

Ako je moj račun blokiran, možete li s njega ovršiti moje zaštićene prihode?

Ako Vam je račun blokiran i otvorili ste zaštićeni račun, ne može se zaplijeniti Vaš zaštićeni prihod.

Koliko je vremena potrebno da se moj račun odblokira nakon otplate dugovanja?

B2 Kapital poduzima potrebne mjere odmah nakon otplate dugovanja i šalje zahtjev za povlačenje blokada relevantnim institucijama (FINA-i, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, poslodavcu…). Za daljnje korake Vas molimo za strpljenje, budući da navedene institucije nemaju zakonski određen rok za obavljanje svojih aktivnosti kada je riječ o deblokiranju Vašeg računa.

Može li se moj račun odblokirati ako uspijem ispoštovati otplatni plan?

Sva prethodno aktivirana sredstva osiguranja i ovršne isprave bit će povučene nakon otplate duga s kojim su povezane.

Koje su mogućnosti otplate koje mi možete ponuditi?

Kad je riječ o načinu otplate Vašeg dugovanja, nastojimo biti fleksibilni te otplatu prilagoditi što je više moguće Vašim osobnim financijskim mogućnostima. Ako ne možete odjednom vratiti puni iznos duga, možemo Vam ponuditi sporazumno definirani plan otplate. Također, moguće je da u sklopu dogovora oko otplate Vašeg dugovanja, dođe i do djelomičnog otpisa dugovanja. Za više informacija o mogućim opcijama otplate duga obratite se našem kontakt centru na +385 1 560 5540 ili pošaljite e-mail na centar@b2kapital.hr.

Kako je moguće da je moj dug prebačen u B2 Kapital?

Suklano čl. 80. – čl. 86. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje u tekstu: „ZOO“), ugovorom o cesiji, B2 Kapital je postao imatelj dospjele, a neplaćene tražbine prema Vama. Kao novi vjerovnik, B2 Kapital je preuzeo daljnji postupak naplate te tražbine. Prema ZOO-u, trebate biti obaviješteni o cesiji tražbine nakon što ga je preuzelo društvo za naplatu, no Vaš pristanak za cesiju nije nužan.

Pojmovi

Vjerovnik

Vjerovnik je strana u obveznopravnom odnosu koja je ovlaštena od druge strane – dužnika, zahtijevati da joj preda neke stvari ili nešto učini ili da ne učini nešto što bi inače imala pravo ili da nešto propusti.

Kamata

Naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća za korištenje ustupljenog novca, kapitala ili drugih zamjenjivih stvari.

Zakonska zatezna kamata

Zakonske ili moratorne kamate su sankcija prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Visina kamatne stope određuje se zakonom ili drugim propisima. Vjerovnik ima pravo na zatezne kamate bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikova zakašnjenja.

Prijenos/ustup tražbina = cesija

Otuđiva tražbina se prenosi, odnosno ustupa s dosadašnjeg vjerovnika (cedent) na novog vjerovnika (cesionar), a dužnik (cesus) i tražbina ostaju isti. Mogući pravni temelji cesije su ugovor, zakon i sudska odluka.

Dugovanje/dug

Obveza neke osobe, pravne ili fizičke (dužnika), da nešto plati (obično novac) drugoj osobi, odnosno vjerovniku.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.
Politika korištenja kolačića
B2 Kapital d.o.o. koristi kolačiće (cookie) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web stranica slažete se sa politikom korištenja kolačića
Prihvaćam