Novosti

16.
06
2023.

Kadrovske promjene u grupi

Dosadašnja predsjednica uprave B2 Kapitala imenovana je na funkciju internacionalnog izvršnog direktora za pravne poslove.

Kadrovske promjene u vrhu B2 Holding grupe. Kako je priopćeno jučer, poslovanje B2 Holding grupe u Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Rumunjskoj, Grčkoj i Cipru prošle je godine organizacijski razdvojeno. Sukladno tome poslovanje B2 Holdinga u Hrvatskoj odvija se kroz dva društva B2 Kapital i Veraltis Asset Management.

Uslijed ovih promjena modela poslovanja B2 Holding grupe Tanja Miljanić Presečki, dosadašnja predsjednica uprave B2 Kapitala imenovana je na funkciju internacionalnog izvršnog direktora za pravne poslove, korporativno upravljanje, usklađenost i ljudske resurse za sva Veraltis društva koji djeluju u sastavu B2 Holding grupe, dok je Nebojša Popović, dosadašnji član uprave B2 Kapital imenovan na funkciju Internacionalnog izvršnog direktora za Upravljanje portfeljima za sva Veraltis društva koja djeluju u sastavu B2 Holding grupe.

Na nove internacionalne funkcije prešli su i dosadašnji direktori B2 Real Estate i B2 Portfolio – Ivan Cicvarić, na mjesto Internacionalnog direktora za upravljanje nekretninama i Luka Lambaša, na poziciju senior menadžera za upravljanje korporativnim i osiguranim potraživanjima. Na njihovo mjesto imenovana je Kristina Pijović, dosadašnja direktorica HABDUCO i B2 Holding Kapital Beograd.

B2 kapital