Pojmovi

19.
11
2019.

Fiducija/Fiducijarno vlasništvo

Fiducija je, kao i hipoteka, jedan od instrumenata osiguranja naplate putem kojih vjerovnik, u slučaju nepodmirenja obveze od strane dužnika, može zapljeniti imovinu dužnika kako bi naplatio svoju tražbinu. Osnovna razlika između hipoteke i fiducije je u tome što kod hipoteke dužnik zadržava pravo vlasništvo na nekretnini, dok se kod fiducije, pravo vlasništva odmah prenosi na vjerovnika.

Fiducija se ostvaruje sklapanjem sporazuma kojim se radi osiguranja određene tražbine vjerovnika na njega prenosi vlasništvo na nekoj stvari dužnika ili se na vjerovnika prenosi neko dužnikovo pravo. Dužnik prenosi na vjerovnika vlasništvo stvari s time da će mu vjerovnik vlasništvo vratiti kada mu bude isplaćen dug.

B2 kapital