Pojmovi

19.
11
2019.

Brisovno očitovanje

Vjerovnik nakon otplate duga izdaje tzv. brisovno očitovanje (brisovnicu, izjavu za brisanje).

Trošak ovjere potpisa za osobu koja je u ime vjerovnika ovlaštena potpisati tu ispravu snosi korisnik kredita. Nakon ovjere potpisa, brisovno očitovanje treba predati nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda i prijedlogom zatražiti brisanje hipoteke.

B2 kapital