Novosti

12.
01
2020.

Blog #01 | Compliance

Dobrodošli na prvi B2Blog.

Ovdje možete pronaći dodatne informacije o radu našeg društva.
U ovom dijelu cilj nam je obavijestiti Vas o radu našeg compliance/legal odjela.

ŠTO JE COMPLIANCE?

Compliance se u hrvatskom jeziku prevodi kao usklađenost. Međutim, usklađenost s čime? Jednostavno rečeno, radi se o usklađenosti sa zakonima, pravilnicima, preporukama, smjernicama, odlukama i sl.

Dakle, naš je cilj da sva interna pravila B2 Kapitala budu usklađena sa svim pravnim propisima (nacionalnim i EU) koji su trenutno na snazi na području Republike Hrvatske.

KAKO SE COMPLIANCE/LEGAL ODNOSI NA DUŽNIKE?

Cilj i zadaća compliance/legal odjela je da svi ostali odjeli, a posebno oni koji surađuju izravno s dužnicima, svoj posao obavljaju na način kako je to propisano na temelju važećih izvora prava.

To se postiže na način da se pravila postupanja propisuju internim pravilnicima koje compliance/legal odjel prethodno provjerava i, ako je potrebno, upozorava na potrebne izmjene kako bi bili usklađeni s važećim pravnim izvorima.

Kao dio našeg svakodnevnog radnog dana, pružamo savjetodavne usluge pravne prirode zaposlenicima svih drugih odjela u njihovom poslovanju. U tim slučajevima pružamo usmene i pisane savjete kako najbolje razriješiti nastalu situaciju.

U tijeku svakodnevnog rada usmjereni smo na nekoliko važnih elemenata:

  • Zaštitu prava i interesa dužnika

Compliance/legal sve provjere i prijedloge izmjena internih pravila obavlja poštivajući prava i interese dužnika. Cilj je da interna pravila budu što više orijentirana na olakšanje i ubrzanje podmirenja dugovanja, a compliance/legal tim ulaže napore kako bi interna pravila postupanja bila u najvećoj mjeri customer friendly.

  • Poštovanje načela savjesnosti i poštenja u svakodnevnom poslovanju

Compliance/legal tim veliku pažnju obraća na poštovanje načela savjesnosti i poštenja u svakodnevnom poslovanju. Naša je namjera da se sve radnje koje obavljamo, a posebno one koje su orijentirane na dužnike, budu odrađene s najvišim stupnjem pažnje, uz minimaliziranje prekomjerne papirologije i maksimalnim poštovanjem prema klijentima i dužnicima. Smatramo kako jedino takvim pristupom možemo ostvariti dugotrajnu i kvalitetnu suradnju s našim stalnim poslovnim partnerima, ali i da na taj način možemo biti od pomoći dužnicima u što bržem i jednostavnijem podmirenju dugovanja.

  • Poštovanje poslovne tajne i zaštite osobnih podataka

Compliance/legal tim osobitu pozornost posvećuje poštovanju poslovne tajne i zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva. Smatramo kako je intelektualno i industrijsko vlasništvo osnova svakog uspješnog i inovativnog poslovanja. Stoga, zaštita svih informacija i podataka koje se razmjenjuju s poslovnim partnerima i dužnicima podliježu posebnoj zaštiti i kontroli našeg tima.

Isto tako, compliance/legal tim smatra kako je zaštita osobnih podataka conditio sine qua non (lat. uvjet bez kojeg se ne može) modernog doba. Uz kontinuirane edukacije i svakodnevno usavršavanje te praćenje odluka i mišljenja nacionalnih i europskih agencija za zaštitu osobnih podataka, compliance/legal tim sudjeluje u izradi i provedbi gotovo svih mjera zaštite osobnih podataka klijenata i dužnika u suradnji s našim Službenikom za zaštitu osobnih podataka.

  • Sprječavanje nepoštenih ugovornih klauzula

Compliance/legal tim prilikom provjera ugovora se vodi europskim načelima potrošačkog prava. Cilj je ostvariti transparentno, profesionalno i pošteno poslovanje prema svakom poslovnom partneru, klijentu i dužniku te osigurati najvišu razinu savjesnog i kvalitetnog poslovanja.

Kao izravan rezultat takvog djelovanja, compliance/legal odjel sudjeluje u odnosima s dužnicima na način da osigura najtransparentniji i pravno najuređeniji odnos između B2 Kapitala kao vjerovnika i Vas kao dužnika.

KAKO COMPLIANCE/LEGAL POMAŽE U RADU OSTALIM ODJELIMA?

  • Međuodjelska suradnja

Compliance/legal odjel je primarno odjel koji se bavi pravnim pitanjima i  u njemu rade pravnici. S obzirom da compliance/legal zahtijeva uvid i zadiranje u brojna polja koja nisu samo pravne naravi, naš se compliance/legal tim učestalo konzultira s drugim odjelima i stručnjacima kako bi iznašao najispravnije rješenje. Cilj nam je omogućiti mulltidisciplinarno rješenje za svaki problem na koji naiđemo i pružiti  na njih sveobuhvatan odgovor.

  • Kontinuirano informiranje

S obzirom da nam je cilj uvijek biti u toku s relevantnim zakonodavstvom, naš compliance/legal tim svakodnevno više puta provjerava sve relevantne izvore gdje se objavljuju izmjene i dopune relevantnih pravnih izvora, a sve kako bi mogao pružiti najkvalitetnije savjete drugim odjelima i kontrolu internih pravila.

  • Edukacije i usavršavanja

Naš compliance/legal tim smatra kako sve informacije s kojima raspolaže, a posebno ako dođe do novih informacija, treba što prije i podijeliti s onim odjelima na koje se  one odnose.  Zato često kroz edukacije informiramo i druge zaposlenike o primjeni novih pravila kako bi svi zajedno bili adekvatno spremni za sve situacije i izazove u pronalaženju rješenja za naše dužnike.

Compliance Tim – B2 Kapital Hrvatska

B2 kapital