Novosti

01.
07
2019.

Koliko iznose novi troškovi i pristojbe sada kada ste preuzeli tražbinu?

Nakon što otkupi tražbinu, B2 Kapital zaračunava zateznu kamatu. Na Vaš dug ne zaračunavamo nikakve dodatne naknade ni troškove.

Učitaj više
01.
07
2019.

Ako je moj račun blokiran, možete li s njega ovršiti moje zaštićene prihode?

Ako Vam je račun blokiran i otvorili ste zaštićeni račun, ne može se zaplijeniti Vaš zaštićeni prihod.

Učitaj više
01.
07
2019.

Koliko je vremena potrebno da se moj račun odblokira nakon otplate dugovanja?

B2 Kapital poduzima potrebne mjere odmah nakon otplate dugovanja i šalje zahtjev za povlačenje blokada relevantnim institucijama (FINA-i, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, poslodavcu…). Za daljnje korake Vas molimo za strpljenje, budući da navedene institucije nemaju zakonski određen rok za obavljanje svojih aktivnosti kada je riječ o deblokiranju Vašeg računa.

Učitaj više
01.
07
2019.

Može li se moj račun odblokirati ako uspijem ispoštovati otplatni plan?

Sva prethodno aktivirana sredstva osiguranja i ovršne isprave bit će povučene nakon otplate duga s kojim su povezane.

Učitaj više
01.
07
2019.

Koje su mogućnosti otplate koje mi možete ponuditi?

Kad je riječ o načinu otplate Vašeg dugovanja, nastojimo biti fleksibilni te otplatu prilagoditi što je više moguće Vašim osobnim financijskim mogućnostima. Ako ne možete odjednom vratiti puni iznos duga, možemo Vam ponuditi sporazumno definirani plan otplate. Također, moguće je da u sklopu dogovora oko otplate Vašeg dugovanja, dođe i do djelomičnog otpisa dugovanja. Za […]

Učitaj više
01.
07
2019.

Kako je moguće da je moj dug prebačen u B2 Kapital?

Suklano čl. 80. – čl. 86. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje u tekstu: „ZOO“), ugovorom o cesiji, B2 Kapital je postao imatelj dospjele, a neplaćene tražbine prema Vama. Kao novi vjerovnik, B2 Kapital je preuzeo daljnji postupak naplate te tražbine. Prema ZOO-u, trebate biti obaviješteni o cesiji tražbine nakon […]

Učitaj više

B2 kapital