B2Holding Group

B2Holding ASA je jedno od vodećih društava na području otkupa i naplate potraživanja u Skandinaviji te centralnoj, istočnoj i zapadnoj Europi.

Sjedište B2Holding ASA nalazi se u Oslu, Norveška.
Grupa operativno posluje u dvadeset tri europske zemlje: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Crna Gora, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovenija, Španjolska i Švedska.

Društva Grupe su prisutna i u dodatne dvije zemlje: Austrija i Luksemburg.

Više o B2Holding ASA.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.