Obavijest o konverziji kredita s valutnom klauzulom u CHF

Sukladno odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 102/2015) na snazi od 30. 9.2015., B2 KAPITAL d.o.o. kao vjerovnik na kojeg su prenesene tražbine više hrvatskih banaka iz ugovora o kreditu u kunama uz valutnu klauzulu u CHF u obvezi je dostaviti dužnicima (korisnicima kredita) i ostalim sudionicima u kreditu izračun konverzije kredita uz valutnu klauzulu u CHF u kredit uz valutnu klauzulu u EUR.

Navedeno se odnosi na sve kredite ugovorene uz valutnu klauzulu u CHF čiji su korisnici građani i fizičke osobe koje obavljanju djelatnost slobodnih zanimanja, obrtnici, trgovci pojedinci i nositelji OPG-ova.

Izračuni konverzije bit će poslani preporučenom poštom s povratnicom korisnicima kredita i ostalim sudionicima u kreditu (sudužnici, jamci).


 

B2 KAPITAL će svim sudionicima u kreditu poslati sljedeću dokumentaciju:

  • Izračun konverzije na dan 30.9.2015. s pregledom stanja svih pojedinačnih vrsta tražbina
  • Dopis s osnovnim informacijama o postupku konverzije
  • Nacrt sporazuma o uređenju međusobnih odnosa
  • Obrazac Izjave dužnika (korisnika kredita) o prihvatu izračuna konverzije

 

Na našim web stranicama dostupan je kalkulator izračuna konverzije CHF kredita, dok su povijesni pregledi općih uvjeta poslovanja, kretanja kamatnih stopa i dnevnih tečajeva dostupni na web stranicama banaka s kojima ste sklopili izvorni ugovor o kreditu.

Kalkulatoru izračuna konverzije možete pristupiti putem korisničkog imena i jedinstvenog PIN broja koji Vam je dostavljen u dopisu s osnovnim informacijama o postupku konverzije.

Za sve upite slobodno nam se javite na mail: konverzija@b2kapital.hr ili telefon 01/800 11 70.


Odgovori na često postavljana pitanja:

Na koji način će se dostavljati izračun konverzije i ostala dokumentacija?

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju propisana je obveza Vjerovnika na dostavu izračuna konverzije koji se zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom dostavlja isključivo preporučenom pošiljkom uz povratnicu. U slučaju ako se prilikom dostave putem djelatnika Hrvatske pošte ne zateknete na adresi, pošiljku možete preuzeti u poštanskom uredu u roku naznačenom u obavijesti Hrvatske pošte koja će Vam biti ostavljena u poštanskom sandučiću.

Hoće li B2 KAPITAL osim dužniku (korisniku kredita), izračun konverzije i drugu dokumentaciju dostaviti i ostalim sudionicima u kreditu (solidarni sudužnik/solidarni jamac/založni dužnici)?

Da, sukladno zakonskim odredbama svim sudionicima u kreditu bit će poslan dopis s izračunom konverzije i ostalom dokumentacijom na isti način kao i dužniku (korisniku kredita).

U kojem roku se moram odlučiti za prihvaćanje konverzije?

Rok za obavještavanje B2 KAPITALA o prihvatu konverzije je 30 dana od datuma primitka izračuna konverzije.

Koji je postupak u slučaju ako prihvatim konverziju?

U slučaju donošenja odluke o prihvaćanja izračuna konverzije svi sudionici izvornog Ugovora o kreditu u CHF obvezni su sklopiti Sporazum te ovjeriti svoje potpise/solemnizirati Sporazum kod javnog bilježnika (sudužnik, jamac, založni dužnici...), kao i potpisati drugu dokumentaciju potrebnu za provedbu postupka konverzije (npr. sporazum o manje plaćenom iznosu ili sporazum o načinu raspolaganja preplatom i sl). Troškove javnog bilježnika snosi B2 KAPITAL.

Jesu li i ostali sudionici kredita u obvezi potpisati sporazum o uređenju međusobnih odnosa a vezano uz konverziju?

U slučaju donošenja odluke o prihvaćanja izračuna konverzije svi sudionici izvornog Ugovora o kreditu u CHF obvezni su sklopiti Sporazum te ovjeriti svoje potpise/solemnizirati Sporazum kod javnog bilježnika (sudužnik, jamac, založni dužnici...), kao i potpisati drugu dokumentaciju potrebnu za provedbu postupka konverzije (npr. sporazum o manje plaćenom iznosu ili sporazum o načinu raspolaganja preplatom i sl). Troškove javnog bilježnika snosi B2 KAPITAL.

Može li se provesti konverzija ako netko od sudionika ne želi potpisati sporazum ili je odsutan?

Ako netko od sudionika ne želi potpisati Sporazum koji je Zakon propisao kao preduvjet za provedbu konverzije (npr. sporazum o manje uplaćenom iznosu) ne može se izvršiti konverzija.

Ako netko od sudionika ne može osobno pristupiti (npr. odsutnost, bolest ili neki drugi razlozi spriječenosti itd.) dodatak može potpisati opunomoćena osoba na temelju specijalne punomoći koja će biti ovjerena od strane javnog bilježnika u RH ili nadležnog tijela druge zemlje ako se sudionik nalazi izvan RH.
Kontaktirajte nas

ADRESA:
B2 Kapital d.o.o.
Radnicka cesta 41
10000 Zagreb, Hrvatska
E-MAIL ADRESA:
centar@b2kapital.hr
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
zastita-osobnih-podataka@b2kapital.hr
Kontakt za novinarske upite:
press@b2kapital.hr
OIB:
57509775367
MB:
40066740
URED:
TEL: +385 (0) 1 5605 540
FAX: +385 (0) 1 5605 541
PRAVNI SUBJEKTI:
TEL: +385 (0) 1 4952 127
TEL: +385 (0) 1 800 11 70
NEKRETNINE:
TEL: +385 (0) 1 265 7640
TEL: +385 (0) 99 333 0128
© Copyright 2015 B2Holding Sva prava pridržana
Odricanje od odgovornosti: Sve informacije na našim web stranicama su predviđene samo u svrhu općeg informiranja. Mi ćemo se pobrinuti da se osigura točnost informacija, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati iz oslanjanja na informacije koje se nalaze na web stranici. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj drugih web stranica kojima se može pristupiti preko naše web stranice. Ovaj site koristi kolačiće.
Dizajnirano i razvijeno od strane B2Kapital d.o.o.
 

Radi boljeg korisničkog iskustva, B2 Kapital koristi kolačiće (eng. "cookies").
Saznajte više o Politici zaštite osobnih podataka ovdje.
Saznajte više o Politici korištenja "cookie-a" ovdje.
Klikom na "X" prihvaćate korištenje kolačića.